Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

Maart 2020 – Publicatie notitie programmacommissies politieke partijen (ACVZ)

In maart brengt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een notitie uit voor de programmacommissies van de politieke partijen. Dit ter ondersteuning van de gedachtevorming bij het opstellen van de partijprogramma's voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

In de notitie benoemt de ACVZ een aantal vraagstukken op het gebied van migratie die bij de nieuwe coalitiebesprekingen naar alle waarschijnlijkheid relevant zullen zijn. Onderwerpen als arbeidsmigratie, asielmigratie, terugkeer en inburgering, en integratie passeren hierbij onder meer de revue. Bij ieder vraagstuk geeft de ACVZ aan wat zij in de afgelopen jaren aan adviezen hierover heeft uitgebracht.

Meer informatie 
 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden