Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Advies Decentrale taak is politieke zaak

Gemeenteraden kunnen de ruimte die zij hebben bij de sturing van het sociaal domein beter benutten. Het optimale gebruik van die ruimte wordt echter vaak belemmerd door de bestuurscultuur in de gemeente, en doordat het Rijk regelmatig ingrijpt in het lokale beleid. Vaak ontbreekt een krachtige lokale visie op zorg en werk. Dat is de conclusie van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het advies ‘Decentrale taak is politieke zaak. Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein’, dat op 13 februari 2020 werd gepresenteerd tijdens de Atriumlezing van de VNG.

In het advies onderzocht de ROB hoe gemeenteraden het democratisch proces van besluitvorming en controle over het sociaal domein vormgeven, en welke knelpunten ze daarbij tegenkomen.

Meer informatie. Hier zijn ook een podcast en animatiefilmpje over het advies beschikbaar.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden