Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Advies Een bibliotheek voor iedereen

Sinds 2010 is het totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening met maar liefst 19 procent gedaald. Hierdoor heeft niet iedereen in Nederland meer toegang tot een openbare bibliotheek in de eigen gemeente. Dit is kwalijk, zeker in het licht van de slechte score van Nederland op leesmotivatie en leesvaardigheid onder middelbare scholieren, zoals naar voren kwam in het recente PISA-onderzoek. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven (OCW) in zijn advies ‘Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk’, dat op 11 februari 2020 verscheen.

De raad verwacht dat de gemeentelijke budgetten voor bibliotheken de komende jaren nog kleiner worden en daarmee de verschillen tussen gemeenten juist groter. Daarom adviseert de raad om wettelijk te verankeren dat elke gemeente de plicht heeft om te zorgen voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening. Als dat praktisch niet haalbaar is moet worden samengewerkt met een buurgemeente, zodat alle bibliotheekfuncties op redelijke afstand openbaar toegankelijk blijven.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden