Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Advies Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet

Op 10 februari bracht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies uit over het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet. De ACVZ adviseert om in dit nieuwe voorstel de doelgroep expliciet te benoemen. De doelgroep bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit personen met een migratieachtergrond die inburgeringsplichtig zijn, hetgeen niet wordt benoemd in het wetsvoorstel. Daarnaast is er een verschil in taalniveau tussen de Participatiewet en het nieuwe wetsvoorstel. De ACVZ vraagt zich af hoe het taalniveau in de Participatiewet zich verhoudt tot de kabinetsambities in het kader van de Wet inburgering.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden