Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Advies Vervoerdersverplichtingen

Passagiers zonder juiste reisdocumenten moeten door een vervoerder worden geweigerd. Indien de geweigerde passagier stelt dat zijn leven in direct gevaar is en de vervoerder de passagier toch wil vervoeren, dan kan deze de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) consulteren. In de praktijk gebeurt dat niet. Maak bij een beroep op asiel de consultatie van de IND verplicht voor vervoerders. Dit is het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het rapport ‘Vervoerdersverplichtingen’, dat op 31 januari 2020 verscheen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden