Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Advies Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Ontwikkel een strategische visie voor het hele onderwijs voor de lange termijn (10 tot 15 jaar) in plaats van te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs. Dat staat in het advies ‘Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek’ dat de Onderwijsraad op 27 januari uitbracht. De raad vindt het goed dat er in de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ van minister Van Engelshoven van OCW meer waardering is voor onderwijs, maar plaatst wel drie kanttekeningen bij de agenda.

In de eerste plaats adviseert de Onderwijsraad om de verplichting tot een vierjaarlijkse agenda uit de wet te halen, omdat deze niet tot een goede strategie leidt. Voor een echte strategie is een langer tijdsperspectief (10 tot 15 jaar) nodig. De raad adviseert om het hoger onderwijs daarbij niet in isolement te bekijken, maar om een strategie voor het hele onderwijs te ontwikkelen. De verschillende onderwijssectoren kunnen dan in samenhang worden bezien. In de tweede plaats mist de strategische agenda een visie op de aard en betekenis van het hoger onderwijs. En in de derde plaats mist de strategische agenda nu een goede doordenking van de gevolgen van ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo voor het hoger onderwijs, en omgekeerd.

Meer informatie


Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden