Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Verkenning Volatiliteit Nederlandse economie nader bezien

Op 24 januari 2020 verscheen de verkenning ‘Volatiliteit Nederlandse economie nader bezien’van de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze is een vervolg op de verkenning die de SER in 2013 deed naar aanleiding van de vraag waarom de groei van de Nederlandse economie achterbleef bij die van de ons omringende landen.

Toen werd geconcludeerd dat de Nederlandse economie last heeft van relatief hoge pieken en dalen. In deze verkenning onderzoekt de SER-commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) in hoeverre Nederland de eerder gesignaleerde volatiliteitsrisico’s beter in de hand heeft. Een eenduidig antwoord valt echter niet te geven. Het onderzoek levert een wisselend beeld op en er is een grote behoefte aan vervolgonderzoek.

Op veel beleidsterreinen (bankwezen, woningmarkt, pensioenen) zijn stabiliserende hervormingen doorgevoerd. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die het volatiliteitsrisico weer kunnen verhogen. Voorbeelden van nieuwe risico’s zijn de langdurig lage rente, de digitalisering van de economie, de voortgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, de steeds urgentere transitie opgaven en de toenemende geopolitieke onzekerheden.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden