Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Advies De derde levensfase

Verzilver het maatschappelijk potentieel van mensen in derde levensfase. Dat kan ook wanneer zowel maatschappelijke organisaties, overheden als bedrijven zich meer inzetten voor een generatiebewust beleid. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’. RVS-voorzitter Jet Bussemaker overhandigde dit advies op 8 januari 2020 aan het oudste kamerlid, Lenny Geluk-Poortvliet

De komende decennia stijgt het aantal mensen in de derde levensfase van 2,4 miljoen (2018) naar 3,2 miljoen in 2040. Deze ouderen zijn over het algemeen genomen actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Grootouders die op kleinkinderen passen, ontlasten de kinderen in het spitsuur van hun leven. Momenteel doet bijvoorbeeld 25 procent van de 65-plussers vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning (CBS). Mensen in de derde levensfase die verhuizen naar een kleinere woning, laten een eengezinswoning achter. Vrijwilligers in verpleeghuizen doen waardevol aanvullend werk, waar beroepskrachten niet aan toe komen. De derde levensfase is dus óók een geschenk voor de samenleving.

Meer informatie

Lees hier het verslag van de aanbiedingsbijeenkomst

Lees hier de eerste blog van de nieuwe RVS-blogreeks

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden