Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel

Hanteer een eenduidige uitkeringsstructuur en onderscheid daarbij drie uitkeringsvormen: een vrij besteedbare algemene uitkering, specifieke uitkeringen wanneer het Rijk weinig ruimte laat voor decentrale afwegingen en decentralisatie-uitkeringen zonder bestedingsverplichtingen, maar die wel tegemoetkomen aan de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk. Dit is het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn briefadvies ‘Herziening uitkeringsstelsel. Het briefadvies verscheen op 8 januari 2020. Minister Knops had, als beheerder van het gemeentefonds, de ROB om een advies over de herijking van het uitkeringsstelsel gevraagd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden