Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Basisinfrastructuur 2021-2024

In totaal hebben 208 culturele instellingen subsidie aangevraagd voor de culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Dat blijkt uit de officiële adviesaanvraag die minister Van Engelshoven (OCW) op 19 februari 2020 aan de Raad voor Cultuur zond. In deze adviesaanvraag vraagt zij de raad om “onafhankelijk en deskundig advies over de aanvragen”.

Het is aan de raad de minister te adviseren over de aanvragen en de keuzes die zij hierin kan maken. De minister vraagt daarbij te kijken naar artistieke kwaliteit, vernieuwing, eerlijke beloning, bereik van nieuwe publieksgroepen en geografische spreiding. Zij vraagt de raad rekening te houden met de beleidskaders van de zes rijkscultuurfondsen. De minister heeft inmiddels de 15 stedelijke cultuurregio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen uit de eigen regio. De Raad voor Cultuur ontvangt deze reflecties in maart.

Meer informatie

Benoeming beoordelingscommissies
Op voordracht van de Raad voor Cultuur heeft minister Van Engelshoven eerder, op 21 januari 2020, de voorzitters en leden benoemd van de commissies die de subsidieaanvragen voor de BIS 2021-2024 gaan beoordelen. Het benoemingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De commissieleden zijn benoemd van 21 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden