Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER - Kabinetsreactie Hoge verwachtingen

Op 17 februari 2020 stemde het kabinet in met de conclusies van het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) in de verkenning ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’. In deze verkenning doet het SER-Jongerenplatform aanbevelingen voor onder andere de toegankelijkheid van het onderwijs, starters op de arbeidsmarkt en betaalbare woonruimte.

Het kabinet zal een ‘generatietoets’ invoeren bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Daarmee kunnen de effecten van beleid op verschillende generaties worden getoetst. Ook heeft het kabinet besloten structureel onderzoek te doen naar de financiële positie van studenten. Daarnaast wordt het SER-Jongerenplatform gevraagd om een tweede, specifiekere verkenning te doen. Deze verkenning moet zich richten op de belangen en positie van jongeren in Nederland.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden