Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Kabinetsreactie Diversiteit aan de top

Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. De ministerraad heeft daar op 7 februari 2020 mee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming. De SER is blij dat het kabinet de noodzaak voelt om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten.

Omdat er jarenlang nauwelijks vooruitgang werd geboekt met diversiteit in de top van het bedrijfsleven, ziet het kabinet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen. Hierbij ondersteund door het SER advies waarin werkgevers en werknemers zich unaniem hebben uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties.

In het voorjaar zal het kabinet met een wetsvoorstel komen waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Ook voor de (semi-)publieke sector vindt het kabinet het van belang dat de top divers is samengesteld. Daarom komt het kabinet met een vergelijkbare regeling voor de (semi-)publieke sector als voor de bedrijven. En ook om de culturele diversiteit te vergroten neemt het kabinet de aanbevelingen van de SER over. Het gaat hierbij om het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden