Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

RVS – Werkagenda 2020-2024

Vergrijzing, druk op de arbeidsmarkt, toenemende complexiteit, kansen en beperkingen van groeiende kennis, een veranderende leefomgeving: het zijn bewegingen die onze samenleving de komende jaren vormen en uitdagen. Over grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil binnen deze veranderende samenleving perspectief bieden aan het zorgen van & voor morgen. Daarvoor stelt de RVS in de nieuwe Werkagenda 2020-2024 vijf maatschappelijke opgaven centraal: verschillen in de samenleving, zorgen in een krappe arbeidsmarkt, schurende stelsels, grenzen aan genezen en verbeteren, en een gezonde en sociale leefomgeving.

Bekijk hier de nieuwe werkagenda 2020-2024 van de RVS

Lees meer over de vijf thema’s

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden