Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli – Vijf nieuwe adviestrajecten

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma is in december 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning, en heeft geleid tot de start van verschillende nieuwe adviestrajecten:

Meer informatie over het Rli-werkprogramma

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden