Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Nieuwe voorzitter

Op 20 december heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van prof. dr. M. Kremer tot voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoeming is voor vier jaar en gaat in op 1 maart 2020. Kremer neemt de voorzittershamer over van Koos Richelle, die de ACVZ de afgelopen vier jaar heeft geleid.

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en heeft zij meegewerkt aan rapporten over o.a. de nationale identiteit, Europese arbeidsmigratie, ontwikkelingssamenwerking en de toekomst van werk.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden