Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Nieuwe leden

De ministerraad heeft er op 7 februari 2020 mee ingestemd, op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken, LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Tevens heeft de ministerraad ermee ingestemd drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho voor te dragen voor herbenoeming als lid van de AIV. De benoeming en herbenoeming gaan in op 1 januari 2020 en gelden voor een periode van vier jaar.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden