Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Memo 'Beleidsthema’s voor de lange termijn'

Hoe geven we onze sociale zekerheid vorm in een flexibiliserende arbeidsmarkt? Kunnen we kunstmatige intelligentie benutten zonder af te doen aan privacy, gelijke behandeling en transparantie? Op welke manier positioneren we ons als klein land in een wereld van toenemende internationale spanningen? Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 moet de nieuwe regering beleidskeuzes maken op o.a. deze complexe vraagstukken. Met het memo 'Beleidsthema's voor de lange termijn. Memo aan de programmacommissies' wil de WRR de programmacommissies van politieke partijen ondersteunen bij het formuleren van een visie op de grote vraagstukken waar ons land de komende jaren voor komt te staan. Het memo verscheen op 17 december 2019.

In het memo behandelt de WRR zes beleidsthema's, die in eerder werk van de WRR aan de orde kwamen en die van belang zijn voor Nederland op de lange termijn: Flexibiliteit en zekerheid, Samenleven in verscheidenheid, Veerkrachtige en duurzame economie, Digitalisering en overheidsbeleid, Waardegedreven openbaar bestuur en Internationale coördinatie en veiligheid in een multipolaire wereld.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden