Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Basisinfrastructuur 2021-2024

Komend voorjaar komt de Raad voor Cultuur met zijn advies over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de nieuwe Basisinfrastructuur (BIS). In het Beoordelingskader BIS 2021-2024 zet de raad uiteen op welke wijze hij het BIS-advies zal voorbereiden en uitbrengen.

Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2020 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur zal op 4 juni 2020 zijn BIS-advies aanbieden aan minister Van Engelshoven. Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden