Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Expertsessies over doenvermogen

Op 21 november en op 9 december 2019 organiseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) samen met het Programma Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid twee expertsessies. Het doel was te komen tot praktische handvatten voor en inzichten over hoe de verschillende onderdelen van de doenvermogentoets kunnen worden toegepast bij het ontwerpen van beleid en regelgeving.

Dit naar aanleiding van het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ (2017). In reactie op dit rapport heeft het kabinet besloten om bij het maken en uitvoeren van beleid en wetgeving voortaan beter aan te sluiten op het perspectief van de burger. Gaat het uit van realistische verwachtingen? Is het ‘doenlijk’ voor burgers? Een mooi voornemen, maar hoe breng je dat in praktijk? De WRR heeft medio 2019 aangeboden om mee te denken bij een actueel dossier dat inspiratie kan bieden voor andere beleidsdossiers. Centraal staat de stelselontwikkeling rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar de bedoeling van deze sessies is te komen tot praktische handvatten en inzichten, die ook toepasbaar zijn op andere beleids- en wetgevingstrajecten.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden