Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Algemene Rekenkamer – Diversiteit in vaste adviescolleges? Inspanning loont!

“Diversiteit is niet alleen een zaak van vrouwen en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Het is een zaak van ons allemaal.” Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer, opende op 12 december het discussieforum over het onlangs verschenen Rekenkamerrapport ‘Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering’. Het forum kende een actieve zaal met ongeveer 50 deelnemers: ambtenaren van verschillende ministeries en directeuren en een enkele voorzitter van adviescolleges, de substituut ombudsman, wetenschappers, en vertegenwoordigers van wervings- en selectiebureaus en van netwerken van vrouwen en van mensen met een migratieachtergrond.

Onbewuste vooroordelen
Het Rekenkameronderzoek laat zien dat de toename van vrouwen in de zeventien adviescolleges is blijven steken op 38%. Mensen met een migratieachtergrond zijn bij de meeste vaste adviescolleges zelfs helemaal buiten beeld. Volgens Marieke van den Brink, professor gender en diversiteit aan de Radboud Universiteit, is dat niet zo vreemd: “We herkennen kwaliteit eerder bij mensen die op ons   lijken”. Trainer Barbara Bos van het College voor de Rechten van de Mens gaat nog verder: “U vindt misschien dat u objectief moet selecteren maar dat kunt u eigenlijk helemaal niet”. Hieraan liggen principes uit de sociale psychologie ten grondslag: “Het is gewoon fijn om met mensen te zijn in wie je jezelf herkent. Dat is een heel menselijke eigenschap. Je moet echt een bewuste inspanning doen om de onbewuste vooroordelen te bestrijden die we nu eenmaal allemaal hebben.” Toch levert het volgens Van den Brink absoluut voordelen op om je adviescollege meer divers te maken: “Dat zorgt uiteindelijk voor betere representatie, betere besluitvorming, verschillende perspectieven en minder ‘groupthink’.” Maar het gaat niet alleen om de meerwaarde die diversiteit oplevert. Van den Brink benadrukt dat de diversiteit van een adviescollege uiteindelijk gaat over een eerlijk proces en de legitimiteit van het adviescollege.

Zoek de juiste kandidaten
Maar hoe bereik je dan meer diversiteit? Marieke van den Brink doet de volgende aanbevelingen: “Zet diverse netwerken en kanalen in en zorg dat je selectiecommissie divers is samengesteld. Zet eventueel een gespecialiseerd wervings-en selectiebureau in”. Trainer Bos onderschrijft deze aanbevelingen: “De pool van mogelijke kandidaten is vaak heel klein bij adviescolleges, omdat je op zoek bent naar heel specifieke expertise. Let daarom goed op hoe je de competenties en functie-eisen in je profielschets formuleert, zodat je niet onbewust mensen uitsluit. Verbreed je pool door je vacatures breder uit te zetten, bijvoorbeeld via LinkedIn.”

Inspanning loont
Het discussieforum sloot af met een panelgesprek. Hier kwamen vooral veel goede voorbeelden op tafel. Wolf Mannens, secretaris van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, vertelt : “De verdeling mannen-vrouwen in onze adviescommissie is ongeveer 50-50. Dat helpt, want als we dan vacatures verspreiden, gaat dat de brede netwerken van de leden in”. Toch blijft diversiteit ook volgens hem iets dat niet vanzelf gaat: “Je moet er elke dag bewust mee bezig zijn, van alles proberen en je echt inspannen. Maar ik zeg: kijk verder dan je in je dagelijks leven doet want dan kom je er!”

Lees het rapport

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden