Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

13 februari 2020: Adviespresentatie ‘Sociaal domein in de lokale democratie’ (ROB)

Tijdens de Atriumlezing van de VNG op 13 februari 2020 presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn advies ‘Sociaal domein in de lokale democratie’. Dit advies is tot stand gekomen op verzoek van de Vaste Kamercommissie BZK van de Eerste Kamer en op aanvraag van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. De presentatie begint met een korte toelichting van het advies door Albertine van Vliet-Kuiper, raadslid bij de ROB en waarnemend burgemeester van Wijk bij Duurstede. Prof. dr. Geerten Bogaard, bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden (Thorbecke leerstoel), treedt op als co-referent.

De ROB heeft eerder in een briefadvies (2017) aan de aanvragers zijn eerste waarnemingen meegegeven. Nu, ruim vijf jaar na de decentralisaties, zoomt de raad iets specifieker in op hoe gemeenteraden vorm geven aan het democratisch proces van plan- en besluitvorming rond beleid in het sociaal domein en hoe zij de sturingsruimte in dat proces ervaren. Aan de hand van de bevindingen, constateert de raad een aantal verbeterpunten in het functioneren van de lokale democratie rond het sociaal domein en biedt daarbij handelingsperspectief aan betrokkenen. Dit om de sturende rol van gemeenteraden te versterken.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. In januari verstuurt de VNG de uitnodiging met link om u aan te melden voor deze Atriumlezing.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden