Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Themapublicatie ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’

Na 100 jaar vrouwenkiesrecht maakt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de tussenstand op: hoe is het gesteld met het aandeel vrouwen in het openbaar bestuur? Op verzoek van de ROB heeft Atria onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in: de gemeenteraden, als wethouder in colleges van B&W, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, parlement en regering. Samen met een essay geschreven door Monique Leyenaar zijn de resultaten van dit onderzoek gebundeld in de themapublicatie ‘100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand.’ Op maandag 9 december is de publicatie gepresenteerd in het Filmhuis Den Haag.

Het essay dat Leyenaar schreef in opdracht van de ROB, ‘Een eeuw vrouwenkiesrecht. En nu?’, gaat onder meer over hoe het algemeen vrouwen- en mannenkiesrecht er is gekomen en welke lessen getrokken kunnen worden uit de strijd van toen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden