Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Essay ‘Complexe problemen, eenvoudige toegang’

De toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen heeft de afgelopen tijd de bijzondere belangstelling genoten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dit naar aanleiding van de duizenden reacties op de zogeheten Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Eén van de belangrijkste pijnpunten die hieruit naar voren kwam, was het probleem van de toegang tot zorg en ondersteuning. Of beter gezegd: de ontoegankelijkheid van hulp voor kwetsbare mensen. Als we gezondheidswinst willen boeken met meer kwaliteit van hulpverlening voor minder geld, dan moeten we beginnen bij een betere toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen.

In het essay ‘Complexe problemen, eenvoudige toegang – Botsende waarden bewuster afwegen’, dat op 12 december 2019 verscheen, plaatst de RVS de zorg in de context van vraagstukken over rechtmatigheid en beschikbare middelen. Daaraan verbindt de raad drie logica’s: de logica van het zorgen, de logica van de regels en de logica van het verdelen. Elke logica heeft zijn eigen waarde, maar bij de toegang tot zorg en ondersteuning botsen deze regelmatig.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden