Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RSJ en RVS – Advies ‘Intensieve vrijwillige hulp’

In de praktijk van de vrijwillige jeugdzorg is door onheldere beleidskaders niet meer duidelijk of er sprake is van vrijwillige hulp of gedwongen hulp (jeugdbescherming). Het is noodzakelijk dat dit onderscheid weer duidelijk wordt. Dat adviseren de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in hun gezamenlijk adviesrapport ‘Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg’. Op maandag 25 november werd het advies overhandigd aan Wim Saris, directeur-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurde tijdens de werkconferentie preventieve jeugdbescherming.

Het advies richt zich tot de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS). De RSJ en RVS doen aanbevelingen om een juridisch gerechtvaardigde en ethisch verantwoorde jeugdzorgpraktijk te realiseren. Ze willen hiermee de kwetsbare positie van jeugdigen en gezinnen verbeteren en jeugdprofessionals ondersteunen, die onder vaak zware omstandigheden moeten werken.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden