Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Advies ‘Samen ten dienste van de school’

De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners zoals methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Een goede afstemming is belangrijk omdat educatieve dienstverlening moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs. Daarom vindt de Onderwijsraad dat scholen en aanbieders samen moeten optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies 'Samen ten dienste van de school' dat op 18 november 2019 is gepubliceerd.

De Onderwijsraad pleit ervoor dat scholen en aanbieders samen de behoeften van scholen vaststellen en samen het aanbod ontwikkelen en evalueren. Het is belangrijk dat alle betrokkenen hierbij een gelijkwaardige inbreng hebben.

Meer informatie


Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden