Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

NLsportraad – Brancherapport Sport

In de afgelopen tien jaar is de sportbranche in Nederland gegroeid en diverser geworden. Het aantal sportaanbieders is toegenomen en sporters kunnen kiezen uit een breder aanbod. Het sportaanbod bij sportverenigingen is ongeveer stabiel; het commerciële sportaanbod en de ongeorganiseerde sport (wandelen, fietsen) groeien. Sommige trends brengen een uitdaging mee voor de toekomst: zo neemt de sportdeelname onder jongeren af en blijven kwetsbare groepen achter in hun sportdeelname. Daarentegen groeit de groep wekelijkse sporters onder 65-plussers sterk. De behoeften van Nederlandse sporters lijken te veranderen door de toegenomen welvaart en het gebrek aan tijd. Sporters willen meer ongebonden kunnen sporten. Dit staat in het Brancherapport Sport dat de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad) op 11 november 2019 publiceerde.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten aan de NLsportraad gevraagd om in dit advies een aantal scenario’s te schetsen voor een duurzame, toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden