Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

NLsportraad – Advies ‘Regie op kennis’

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om de regie te nemen over kennis bij sportevenementen. De minister kan er met zowel structurele als incidentele financiering voor zorgen dat deze belangrijke randvoorwaarde bij het evenementenbeleid wordt vervuld. Zonder het kennisniveau op peil te brengen, wordt Nederland nooit een echt evenementenland. Het advies ‘Regie op kennis’ werd gepresenteerd op 7 november 2019, tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Amsterdam.

Het advies dient als input voor de uitwerking van het sportakkoord (deelakkoord 6, Topsport die inspireert) en een nieuw beleidskader sportevenementen van het kabinet.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden