Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Advies ‘Secundaire migratie van asielzoekers in de EU’

Asielzoekers die de Europese Unie (EU) op irreguliere wijze inreizen, blijven vaak niet in de lidstaat waar zij aankomen. Doormigratie van asielzoekers in de EU is niet helemaal te voorkomen, maar kan wel beter worden aangepakt. In haar advies ‘Secundaire migratie van asielzoekers in de EU’ adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) daarom een bredere aanpak in EU-verband. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreid onderzoeksrapport en een beknopt advies. Beide publicaties verschenen op 5 november 2019.

Secundaire migratie van asielzoekers in de Europese Unie (EU) is de laatste jaren substantieel  toegenomen, ondanks het feit dat het aantal asielaanvragen sinds eind 2016 weer op het niveau van 2014 ligt. De precieze omvang van het aantal doorreizende asielzoekers kan echter niet worden bepaald. Secundaire migratie wordt gekenmerkt door veelzijdige reispatronen en het beeld ervan is de laatste jaren diffuser geworden. Er is minder secundaire migratie van Zuid naar Noord, minder van Oost naar West en juist meer secundaire migratie tussen de Noordwest-Europese lidstaten.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden