Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Verkenning ‘Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden’

Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. Maar vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk. Werknemers én werkgevers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, én de wet naleven, zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de verkenning ‘Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden’. De verkenning is verschenen op 13 december 2019.

In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts voor alle werkenden gelden. Ongeacht de vorm van het arbeidscontract. Maar de praktijk is vaak anders. Een groeiend aantal mensen heeft een flexcontract of is zelfstandige. Zulke verschillende arbeidscontracten kunnen leiden tot onduidelijkheden over de regels voor gezond en veilig werken.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden