Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Adviesvraag (academische) start-ups

Op 25 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) verzocht advies uit te brengen over de doorgroei van startups. Dit gebeurde bij de bespreking van het werkprogramma 2020-2021 van de AWTI. In het werkprogramma worden onder andere de adviezen 'Valorisatie' en 'Verspreiding van innovaties door transities' aangekondigd. De Kamer verzocht de AWTI in (een van) de adviezen onder meer aandacht te besteden aan de vraag op welke wijze hindernissen kunnen worden weggenomen om meer startups te laten doorgroeien naar levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden