Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

28 oktober 2019 – Debatreeks 'Keuzes voor de toekomst van de wetenschap' #3 (AWTI, Onderwijsraad, Rathenau Instituut)

In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap. Op 28 oktober vindt het derde debat plaats: ‘Hinken op twee gedachten – Op naar een gezonde balans tussen onderwijs & onderzoek’. Praat mee met vertegenwoordigers uit diverse hoeken van het hoger onderwijsveld – de universiteiten, de universitair medische centra, hogescholen, bestuurders en studenten – over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk versterken. De sprekers delen hun ervaringen over het bewaken van een gezonde balans, met daarbij oog voor verschillende waarden en belangen. Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.

Datum en tijd: Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Domplein 29, 3512 JE  Utrecht

Aanmelden

Meer informatie

Eerdere debatten
Het eerste debat, ‘Droge voeten - Wat waterveiligheid ons kan leren over missiegedreven wetenschap’, vond plaats op 9 september. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Het tweede debat op 30 september, ‘Lessen uit de kringlooplandbouw’, ging over wetenschap met impact. AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara was een van de sprekers tijdens dit debat. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden