Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Advies wetsvoorstel inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in haar advies van 16 september 2019 aan minister Koolmees (SZW) over het wetsvoorstel inburgering. De adviescommissie pleit daarom onder andere voor een inburgeringsstelsel dat voor alle nieuwkomers beschikbaar is en dat uitnodigend en stimulerend van karakter is.

Om het door het kabinet gewenste hoge ambitieniveau qua taalwaardigheid te behalen, ziet de ACVZ ook de noodzaak voor betere begeleidingsfaciliteiten. Verder is het voor de adviescommissie wenselijk dat de gemeenten werkelijk het volledige stuur van de uitvoeringsmachine in handen krijgen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden