Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Advies over Kamerbrief toekomst publieke omroep

Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken. Ook moet de organisatie van het omroepbestel op korte termijn worden aangepast aan online mediagebruik. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in een briefadvies (5 september 2019) naar aanleiding van de omroepbrief die minister Slob (media) voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde.

De ‘omslag naar online’ heeft  ook verregaande implicaties voor de manier waarop het publieke mediabestel is ingericht. De raad adviseert om de NPO een sterkere regisserende rol te geven door ‘domeinmanagers’ aan te stellen. Deze moeten op basis van heldere prestatieafspraken in overleg met omroepen en buitenproducenten tot een programmatische invulling  komen voor ‘aanboddomeinen’, zoals nieuws, opinie, samenleving, kennis, sport, expressie en amusement. De raad ziet weinig heil in de ministeriële plannen voor het omvormen van NPO3 tot een kanaal voor regiogebonden programmering en adviseert de NPO en de regionale omroepen om tot ‘vensterprogrammering’ te komen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden