Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

KNAW – Factsheet mens-diercombinaties

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen heeft een factsheet gemaakt over twee typen mens-diercombinaties, de cybriden en de chimeren. De komende tien jaar zal onderzoek met deze typen mens-diercombinaties ongetwijfeld nieuwe medische inzichten opleveren en wellicht tot nieuwe medische behandelingen leiden. Voor de langere termijn is de hoop dat er organen voor transplantaties mee kunnen worden gemaakt. De KNAW schrijft dat er qua ethische afwegingen maatwerk nodig is voor de verschillende technieken die er zijn op dit gebied.

De Gezondheidsraad heeft het factsheet gebruikt als belangrijke bron voor haar advies over wijzigingen van de Embryowet.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden