Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Advies Van terughoudend naar betrokken

De wettelijke bescherming van cultuurgoederen is alleen op papier goed geregeld. Dit stelt de onafhankelijke commissie-Pechtold bij de presentatie van een advies op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW). De adviescommissie, ingesteld door de Raad voor Cultuur, onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat zijn. Het advies ‘Van terughoudend naar betrokken’ werd op 30 september 2019 in het Mauritshuis aangeboden aan de minister.

De commissie-Pechtold vindt de uitvoeringspraktijk onvoldoende en weinig transparant. Het register met cultuurgoederen van nationaal belang is al enige tijd niet meer up-to-date en berust volgens de commissie te veel op ‘hobby en lobby’. Het beleid gaat er volgens de commissie ten onrechte vanuit dat de Collectie Nederland ‘af’ is. Dat is risicovol, zeker in vergelijking met de praktijk in ons omringende landen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden