Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli – Succesvolle werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst

Op 11 september 2019 organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in Utrecht een werkconferentie naar aanleiding van de verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’ (maart 2019). Tijdens de werkconferentie gingen de aanwezigen dieper in op de verschillende signalen uit de verkenning. Een belangrijke vraag hierbij was: hoe organiseer je in jouw regio dat opgaven in samenhang worden aangepakt?

Vertegenwoordigers van Rijk en regio spraken over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen, en wat ze hierbij nodig hebben. Na het plenaire gedeelte konden zij kiezen uit zes workshops waarin steeds één thema verder werd uitgediept. Deze workshops waren georganiseerd in samenwerking met PBL, SCP, SER en RIVM. De Rli kijkt terug op een succesvolle middag.

Lees het verslag van de Rli-werkconferentie

Meer informatie over de Rli-verkenning 'De som der delen'

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden