Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Kabinetsreactie advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'

Het advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa' dat de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) eind juni 2019 uit bracht, is verdiepend en aanvullend op de in mei 2019 verschenen kabinetsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans'. Dit staat in de Kamerbrief van 9 september 2019 waarin het kabinet reageert op dit advies. Het kabinet kan zich vinden in de meerderheid van de tien aanbevelingen van de AIV. Wel stelt het de voor- en nadelen van een nieuwe, door de AIV voorgestelde, Raadsformatie voor economie en veiligheid graag nader te willen bezien. Europese 'safe assets', als resultaat van de door de AIV beoogde versterking van de internationale positie van de euro, acht het kabinet ongewenst. Verder is kabinet niet van plan te bepleiten dat de status van de Europese Unie als waarnemer bij het 17+1-platform tussen China en een groep lidstaten uit Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa op te waarderen tot volledig lid, zoals de AIV aanbeveelt.

Op 30 september 2019 vond een Tweede Kamerdebat plaats naar aanleiding van de kabinetsnotitie ‘Nederland-China’ en de reactie op het AIV-advies. Tijdens dit debat haalden Kamerleden van de PvdA, CU, GL en SP het AIV-advies expliciet aan. Zij spraken onder meer over 'goede voorstellen' en 'goede suggesties, onder andere om regelmatig op de Raad Buitenlandse Zaken te spreken over China'. Waar het gaat om de door de AIV nadrukkelijk bepleite combinatie van veiligheid en economische zaken, gaf minister Blok aan dat door dit onderwerp te blijven agenderen Nederland ook de Europese Unie als geheel kan dwingen om steeds te proberen een eensgezind geluid over China te laten horen. Dat eensgezinde geluid ontbreekt tot dusverre te vaak, zoals ook uit het AIV-advies duidelijk blijkt.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden