Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Verslag Hollands Spoorbijeenkomst Toekomst van de multilaterale orde

Nederland (en de EU) heeft voldoende mogelijkheden om zijn belangen, waarden en idealen wereldwijd te bevorderen. Ook in een dynamische multilaterale orde en in de context van globalisering. Daarvoor moeten we ons wel open, flexibel en slim durven opstellen. Zowel in bestaande als nieuwe internationale verbanden. Dit was de strekking van de Hollands Spoorbijeenkomst die op 2 september 2019 plaats vond bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag.

Haroon Sheikh (WRR) Han ten Broeke (directeur Political Affairs bij HCSS), Harry Garretsen (hoogleraar International Economics and Business aan de Universiteit Groningen) Janne Nijman (directeur Asser Instituut en hoogleraar aan de UvA) leidden ieder een aspect van de thematiek in. Op elk van deze inleidingen volgde een discussie onder leiding van WRR-secretaris Frans Brom.

Hollands Spoor is een debatreeks van de WRR en het Strategieberaad Rijksbreed. De bijeenkomst van 2 september vond plaats tegen de achtergrond van een polariserend debat. De geopolitieke verhoudingen en verdelingseffecten van globalisering veranderen. De politieke verschuivingen in de westerse samenleving gaan gepaard met afnemende effectiviteit van, en toenemende kritiek op, de instituties waarin mondiale kwesties vanaf de naoorlogse periode zijn geadresseerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden