Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Reflecties op de staat van toezicht (publicatie Inspectieraad)

Volgens de Inspectieraad heeft het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 2013 over ‘Toezien op publieke belangen’ de discussies over toezicht de afgelopen jaren verregaand beïnvloed en richting gegeven. In de bundel ‘Reflecties op de staat van het toezicht’ bespreken verschillende auteurs de stand van zaken met de vernieuwing van het toezicht. De Inspectieraad heeft deze digitale publicatie begin juli 2019 gepubliceerd.

De Inspectieraad wil met deze bundel laten zien wat er gebeurd is na het WRR-advies ‘Toezien op publieke belangen’ uit 2013. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat het rapport nog steeds relevant is voor professionals uit de toezichtpraktijk.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden