Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Werkprogramma 2020

Waardoor presteren meisjes in het onderwijs beter dan jongens? Wat is de betekenis van de vrijheid van onderwijs in deze tijd? En hoe kan zo goed mogelijk tegemoet worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften? Over deze, en andere, vraagstukken brengt de Onderwijsraad in 2020 adviezen uit. Dit staat in het ‘Werkprogramma 2020’ dat de Onderwijsraad zoals gewoonlijk op Prinsjesdag heeft gepubliceerd.

Bij het uitbrengen van zijn adviezen hanteert de raad de komende jaren de volgende vier inhoudelijke speerpunten: publiek en privaat in het onderwijs; onderwijs en technologie;  differentiatie en selectie; artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden