Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur - Werkprogramma 2019-2020

Op Prinsjesdag stuurde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer. In het werkprogramma staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. De raad geeft adviezen die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuurbeleid en het culturele veld uitdagen en aanmoedigen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden