Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Nieuwe leden

Per 1 september 2019 heeft het kabinet twee nieuwe leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) benoemd. De juridische expertise – op Europees rechtelijk en mensenrechtelijk terrein – van mevrouw mr. Mariam Chébti en de bestuurlijk-juridische kennis en ervaring van de heer mr. dr. Hugo Fernandes Mendes – op het terrein van politiek, (lokaal) bestuur, integratie en migratie – vormen een mooie aanvulling op de deskundigheid van de adviescommissie.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden