Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Verkenning 'Legale kanalen voor arbeidsmigranten'

Worden het Nederlands economisch belang en/of de bescherming en een verbetering van de rechten van vluchtelingen en migranten als uitgangspunten voor beleid genomen, dan is er aanleiding voor het kabinet om het arbeidsmigratiebeleid te heroverwegen. Is het uitgangspunt van het beleid dat migratie zoveel mogelijk moet worden beperkt, dan bestaat hiervoor geen aanleiding. Dat is één van de conclusies in de verkenning ‘Legale kanalen voor arbeidsmigranten’, die de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken op 13 juni jongstleden publiceerde.

In dit verkennend onderzoek laat de ACVZ onder andere zien dat er indicaties zijn dat het ontwikkelen van een legaal arbeidsmigratiekanaal kan bijdragen aan het verminderen van ongecontroleerde migratie. Het Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration en het Global Compact on Refugees bieden een kader en daarmee een kans om van migratie een beter controleerbaar proces te maken. Verder concludeert de ACVZ dat het middensegment van de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot het topsegment, niet wordt ondersteund door een daarop afgestemd arbeidsmigratiebeleid. De ACVZ schetst niet alleen de bestaande regels en vormen van legale arbeidsmigratie, maar beschrijft ook verschillende knelpunten, dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen op dit terrein.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden