Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

11 september 2019 – Werkconferentie Regio 2050 (Rli)

Op 11 september 2019 organiseert de Rli de werkconferentie ‘Regio 2050, werken aan een duurzame toekomst’. Aanleiding is de Rli-verkenning ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’ (maart 2019). In deze verkenning heeft de Rli gekeken hoe verschillende duurzaamheidsopgaven samenvallen in de regio en hoe hierop kan worden ingespeeld.

Tijdens de werkconferentie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe organiseer je in jouw regio dat opgaven in samenhang worden aangepakt? Deze middag spreken vertegenwoordigers van Rijk en regio over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen, en wat daarbij nodig is. Verder zijn er zes workshops over werken aan duurzaamheidsopgaven, die in samenwerking met PBL, SCP en SER worden georganiseerd.

Datum: Woensdag, 11 september 2019

Tijd 12.30-17.30 (inclusief netwerkborrel)

Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Meld u hier aan voor de conferentie!

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden