Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

KNAW – Inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek'

Uiteenlopende methoden en technieken hebben mogelijk potentie om bij te dragen aan neurowetenschappelijk onderzoek waarbij geen, minder of meer verfijnde dierproeven hoeven worden toegepast. Dat is een van de conclusies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de inventarisatie ‘Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’, die op 27 juni verscheen. Tegelijk constateert de KNAW dat de beschreven technieken en methoden serieuze beperkingen hebben, en dat hun bijdrage aan het fundamenteel onderzoek daardoor vooralsnog relatief bescheiden is en zal blijven.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken hebben de KNAW om het rapport gevraagd (inmiddels valt het dossier onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden