Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – Advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'

Nederland en de EU moeten strategischer optreden in hun relatie met China. Hiertoe kan Nederland meer doen om de onderlinge verschillen tussen EU-lidstaten ten aanzien van China te overbruggen. Dat concludeert de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in zijn advies ‘China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa’, dat op 26 juni 2019 is verschenen.

Het gaat hierbij onder meer om vragen als: Waar verkiezen we openheid? Welke bescherming is nodig om de manier van leven te borgen die in de Europese lidstaten is gegroeid? Het noodzakelijke strategische gesprek hierover kan onder meer worden bevorderd door een vicevoorzitter van de Europese Commissie voor economie en veiligheid te benoemen, die deze thema’s met elkaar kan verbinden. Verder heeft Europa naar het oordeel van de AIV wel degelijk potentiële drukmiddelen ten aanzien van China zoals markttoegang, technologie, legitimiteit, diplomatiek en geopolitiek gewicht. Nederland kan en moet zelf meer investeren in technologie. Het zou bovendien moeten aansluiten bij initiatieven van grote EU-lidstaten die gezamenlijk naar buiten treden ten aanzien van China. De AIV beveelt voorts aan om de Europese Unie lid te maken van het ‘17+1’-platform, waarvan naast China vooral landen uit Zuid- en Oost-Europa deel uitmaken.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden