Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad & Raad voor Cultuur – Advies 'Lees!'

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Hiervoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en is het aan de Rijksoverheid om meer te investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni hebben aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

De raden doen drie aanbevelingen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Zo moet worden geborgd dat gemeenten hun verantwoordelijk nemen voor bibliotheken en dat iedere school een uitnodigende bibliotheek heeft. In de tweede plaats moeten bibliotheken en scholen ervoor zorgen dat er leraren, leesspecialisten en andere volwassenen (bijvoorbeeld ouders) zijn die jongeren stimuleren en ondersteunen bij het lezen. En de landelijke overheid, de gemeente, de scholen en de bibliotheken moeten het vergroten van de leesmotivatie van jongeren prioriteit geven. Het hoort bij de kerntaak van scholen en bibliotheken. De overheid moet meer geld investeren hierin en een geïntegreerd en samenhangend leesbeleid voeren.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden