Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Advies 'Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders'

Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit daarom voor een effectievere ondersteuning van deze nieuwkomers bij het zoeken naar werk. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de SER in zijn advies ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’, dat op 21 juni werd gepubliceerd. Een SER-delegatie presenteerde het advies op 26 juni 2019 aan de Tweede Kamer.

In het advies agendeert de SER de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Tweederde van deze statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden