Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Signalement 'Ondertussen in Den Haag'

Ambtenaren op de betrokken ministeries zijn zich ervan bewust dat de decentralisaties in het sociale domein ook voor de Rijksoverheid een majeure verandering betekenen. Zij geven aan dat zij gemeenten zien als gelijkwaardige samenwerkingspartners met wie zij voor een gezamenlijke opgave staan. Tegelijk blijkt de praktijk weerbarstig; traditie en ingesleten gewoonten maken dat het Rijk zich er niet altijd bewust van lijkt te zijn dat het nog regelmatig werkt vanuit een hiërarchische opstelling, of dat gemeenten dat soms nog zo ervaren. Deze conclusie trekt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn signalement ‘Ondertussen in Den Haag’. Het signalement verscheen op 21 juni 2019.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden