Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Working Paper ‘Verblijfsduur immigranten’

Hoe lang blijven immigranten, zonder Nederlandse nationaliteit, in Nederland voordat ze vanuit specifieke gemeenten doormigreren naar een ander land of terugkeren naar hun herkomstland? Prof. dr. Hans Schmeets, senioronderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, deed onderzoek naar de verblijfsduur en herkomst van immigranten. In het Working Paper ‘Verblijfsduur immigranten: migratieredenen en herkomstgebieden’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op 6 juni publiceerde, concludeert Schmeets dat migratie in de afgelopen jaren meer vlottend is geworden. Hij laat onder andere zien dat migranten onderling sterk verschillen in hun verblijfsduur.

Het onderzoek is verricht in het kader van het project ‘Migratiediversiteit’, waarin de WRR onderzoekt hoe centrale overheden om kunnen gaan met de toegenomen migratiediversiteit in steden.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden